xalq

xalq
is.
1. Ölkənin, dövlətin sakinləri, əhalisi. Azərbaycan xalqı. – Əsl qəhrəmandır; Əsl şair ki; Ömrü də xalqının ömrüylə birdir. N. Xəzri.
2. Millət. Qəm-kədər ordusunun bayrağını parçaladım; Xalqımın ömrünə öz ömrümü candan caladım. S. Rüst.. Alnındakı qırışlar adicə qırış deyil; Öz xalqının keçdiyi iztirab yollarıdır! B. V..
3. Eyni yerdə yaşayan adamlar, camaat. Dağ xalqı. Aran xalqı. Köçəri xalq. – İndi Əşrəf . . ailə xalqı üçün daha qiymətli idi. A. Ş.. <Turxan bəy Bəypolada:> Çingiz bəy Dağıstan xalqına qarşı başqa hörmət, başqa bir məhəbbət bəslər. H. C.. <Yazgül Şeydaya:> Gərək bu ilin məhsulu haqqında Göytəpə xalqının rəyini biləm! Ə. M.. // Ümumiyyətlə, camaat, kütlə, el, adamlar. Vaqiflə Mirzə Əliməmməd xalqa təzim edə-edə yuxarı başa keçib, göstərilən yerdə əyləşdilər. Ç..
4. Ölkənin (istismarçı dövlətlərdə) əsas, əməkçi kütləsi. Zəhmətkeş xalq. Xalqın mənafeyi uğrunda mübarizə aparmaq.
5. Xalqa, ölkəyə aid olan, xalqa, ölkəyə mənsub olan. Xalq gəliri. Xalq sərvəti. <İmran kişi:> . . Xalq malına kəc baxanın gözlərindən qan damar. M. Hüs.. // Xalqla bağlı olan, xalq tərəfindən yaradılmış, xalqın dünyagörüşü, ruhu ilə sıx bağlı olan. Xalq ədəbiyyatı. Xalq yaradıcılığı. Xalq sənəti. – <Usta> Azərbaycan xalq mahnılarını çox sevirdi. M. Hüs.. Qəhrəman dəryazçı ilə görüşüb aralandı və xalq hakimiyyətinin müdrik mənasını təqdir etdi. S. R.. <Səlimin> yadına adicə bir xalq lətifəsi haradansa gəlib düşmüşdü. B. Bayramov. // Bəzi idarələrin və vəzifəli şəxs adlarının tərkibində işlənir. Xalq məhkəməsi. Xalq elçisi. Xalq komissarlığı. // Hökumət tərəfindən elm, incəsənət və s. sahəsində böyük xidmət və fəaliyyətə görə verilən fəxri adların tərkibində işlənir. Xalq artisti. Respublikanın xalq rəssamı.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Xalq qəzeti — Tип Общественно политическая Основана 1919 Язык азербайджанский Главный офис Баку, пр. Бюл Бюля 18 Тираж 600 тыс …   Википедия

  • Şəhər bağında xalq gəzintisi — Infobox Film name = Şəhər bağında xalq gəzintisi image size = caption = director = Aleksandr Mişon producer = Aleksandr Mişon writer = Aleksandr Mişon narrator = starring = music = cinematography = editing = distributor = released = June 21 1898… …   Wikipedia

  • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti — Volksrepublik Aserbaidschan (übersetzt) …   Deutsch Wikipedia

  • müqəddərətül’ümmə — ə. xalq malı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şə’b — ə. xalq; camaat, qəbilə, tayfa …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ənam — ə. xalq, camaat …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qırx — say. 1. Otuz doqquzdan sonra gələn say, 40 ilə işarə olunan rəqəmin adı. Qırx manat. Qırx ədəd. – Qırxında öyrənən gorunda çalar. (Ata. sözü). 2. Bir şəxsin ölümünün qırxıncı günü. Qırx bağla(t)maq – xalq adətincə ölən adamın qırx günü tamam… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • respcalika — <lat. respublica, res – iş və publicus – ictimai, ümumxalq> Ali hakimiyyət orqanları xalq tərəfindən müəyyən müddətə seçilən dövlət idarə forması; belə idarə üsulu olan ölkə. Xalq demokratik respublikası – siyasi əsasını xalq məclisləri və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Азербайджанская Демократическая Республика — Проверить информацию. Необходимо проверить точность фактов и достоверность сведений, изложенных в этой статье. На странице обсуждения должны быть пояснения …   Википедия

  • Флаг Азербайджанской Республики — Азербайджан …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”